قوانین و مقررات
آدرس: کیلومتر 25، جاده فیروزکوه، دفتر شرکت و کارخانه گچ کوه سفید سمنان

تلفن: 02333608454

همراه: 09121318203